Inkomensconsulent

Wat is een Inkomensconsulent?

De Inkomensconsulent werkt meestal bij een gemeente. De Inkomensconsulent bekijkt hier het inkomen van mensen en of zij recht hebben op een uitkering. Ook helpt de Inkomensconsulent bij het bekijken van andere voorzieningen waar de mensen recht op kunnen hebben. Als mensen geen werk hebben, bepaalt de Inkomensconsulent of zij recht hebben op een uitkering en wat de hoogte van deze uitkering is.

De Inkomensconsulent heeft in het werk veel te maken met andere mensen. Sociale vaardigheden zijn hierdoor erg belangrijk. De burger moet goed en deskundig te woord gestaan worden. Ook moet de Inkomensconsulent de situatie van de burger goed kunnen inschatten en beoordelen en de klant adviseren. Vaak wordt door een gemeente eerst gezocht naar werk, voordat overgegaan wordt op het verstrekken van een uitkering. De gesprekken die de Inkomensconsulent voert, zijn zeer afwisselend.

Wat moet je in de basis van de Participatiewet kennen?

 • Inleiding Participatiewet
 • Begripsbepaling
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag en verificatie
 • Vormen van bijstand
 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Inkomen en vermogen
 • Werk, re-integratie en participatie
 • Verplichtingen
 • Handhaving
 • Terugvordering, invordering en verhaal
 • Beschikking en rechtsbescherming
 • Maatregel
 • Boete
 • Rechtsbescherming, bezwaar en beroep
 • Besluiten en beschikkingen
 • Participatiewet Verdieping

  • Rechten en verplichtingen
  • Algemeen geaccepteerde arbeid
  • Middelenbegrip
  • Ontwikkelingen op het terrein van leefvormen
  • Individuele inkomens- en studietoeslag en de uitvoering van bijzondere bijstand
  • Problematiek van de afstemming in de PW
  • Algemeen gemeentelijk beleid
  • Toepassing van beleidsregels
  • Terugvorderingsbeleid van de gemeente

   

  Naast het bepalen of iemand een uitkering krijgt, is de Inkomensconsulent ook verantwoordelijk dat er niet gefraudeerd wordt met uitkeringen. De Inkomensconsulent moet in de gaten houden of de klant de juiste informatie verstrekt en daarmee echt recht heeft op de uitkering. Ook moet de Inkomensconsulent bepalen wanneer de uitkering weer gestopt moet worden.

  Contact

  Vestigingen
  Berlaarstraat 273
  1066 PM Amsterdam
  020 68 60 223

  Bezoekadres
  Notweg 38
  1068 PM Amsterdam
  020 66 78 000

  E-mailadressen
  info@socialdomain.nl
  sollicitatie@socialdomain.nl