Inkomensconsulent

Het “Social Domain” is specialist op het gebied van Schuldhulpverlening. Wij kunnen professionele Schuldhulpverleners inzetten bij organisaties en gemeentelijke diensten die burgers via een wettelijke of minnelijke regeling kunnen helpen.

Schuldhulpverlening is een bijzonder vakgebied. In de afgelopen jaren is deze landelijke problematiek fors in de aandacht gekomen. Niemand kan meer ontkennen dat het hebben van schulden grote problemen met zich meebrengt voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Zowel burgers in een uitkeringssituatie kunnen hiermee te maken krijgen als burgers die nog werkend zijn. Maar liefst 1 op de 5 gezinnen in Nederland heeft te maken met problematische schulden. Helaas lukt het velen niet om adequaat dit soort problemen goed en op overzichtelijke termijn zelf op te lossen.

Door het hebben van problematisch schulden wordt voor uitkeringsgerechtigden het terugkeren naar betaalde arbeid zeer moeilijk. Deze mensen hebben hun volle aandacht gericht op het oplossen van hun financiële problemen. Mensen die te maken krijgen met problematische schulden zijn dagelijks bezig met (financieel) overleven. Vaak blokkeert de enorme stress die gepaard gaat met het hebben van problematisch schulden de focus op re-integratie naar de arbeidsmarkt. Werken aan ontwikkeling, volgen van opleidingen, solliciteren en werk vinden verschuift als prioriteit naar misschien wel de 2e, de 3e of de 4e plaats. Problemen worden regelmatig steeds erger en vaak komt een klant van de gemeentelijke dienst uiteindelijk terecht in een situatie van multi-problematiek. Zonder professionele hulp komen velen vervolgens niet meer zelf uit deze vicieuze cirkel. Een integrale aanpak, begeleiding en het realiseren van een complete oplossing is dan de enige juiste weg om te bewandelen.

Participatie wet

Wat is een Inkomensconsulent?

De Inkomensconsulent werkt meestal bij een gemeente. De Inkomensconsulent bekijkt hier het inkomen van mensen en of zij recht hebben op een uitkering. Ook helpt de Inkomensconsulent bij het bekijken van andere voorzieningen waar de mensen recht op kunnen hebben. Als mensen geen werk hebben, bepaalt de Inkomensconsulent of zij recht hebben op een uitkering en wat de hoogte van deze uitkering is.

De Inkomensconsulent heeft in het werk veel te maken met andere mensen. Sociale vaardigheden zijn hierdoor erg belangrijk. De burger moet goed en deskundig te woord gestaan worden. Ook moet de Inkomensconsulent de situatie van de burger goed kunnen inschatten en beoordelen en de klant adviseren. Vaak wordt door een gemeente eerst gezocht naar werk, voordat overgegaan wordt op het verstrekken van een uitkering. De gesprekken die de Inkomensconsulent voert, zijn zeer afwisselend.

Naast het bepalen of iemand een uitkering krijgt, is de Inkomensconsulent ook verantwoordelijk dat er niet gefraudeerd wordt met uitkeringen. De Inkomensconsulent moet in de gaten houden of de klant de juiste informatie verstrekt en daarmee echt recht heeft op de uitkering. Ook moet de Inkomensconsulent bepalen wanneer de uitkering weer gestopt moet worden.

Contact

Vestigingen
Berlaarstraat 273
1066 PM Amsterdam
020 68 60 223

Bezoekadres
Notweg 38
1068 PM Amsterdam
020 66 78 000

E-mailadressen
info@socialdomain.nl
sollicitatie@socialdomain.nl