Schuldhulpverlening

Het “Social Domain” is specialist op het gebied van Schuldhulpverlening. Wij kunnen professionele Schuldhulpverleners inzetten bij organisaties en gemeentelijke diensten die burgers via een wettelijke of minnelijke regeling kunnen helpen.

Schuldhulpverlening is een bijzonder vakgebied. In de afgelopen jaren is deze landelijke problematiek fors in de aandacht gekomen. Niemand kan meer ontkennen dat het hebben van schulden grote problemen met zich meebrengt voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Zowel burgers in een uitkeringssituatie kunnen hiermee te maken krijgen als burgers die nog werkend zijn. Maar liefst 1 op de 5 gezinnen in Nederland heeft te maken met problematische schulden. Helaas lukt het velen niet om adequaat dit soort problemen goed en op overzichtelijke termijn zelf op te lossen.

Door het hebben van problematisch schulden wordt voor uitkeringsgerechtigden het terugkeren naar betaalde arbeid zeer moeilijk. Deze mensen hebben hun volle aandacht gericht op het oplossen van hun financiële problemen. Mensen die te maken krijgen met problematische schulden zijn dagelijks bezig met (financieel) overleven. Vaak blokkeert de enorme stress die gepaard gaat met het hebben van problematisch schulden de focus op re-integratie naar de arbeidsmarkt. Werken aan ontwikkeling, volgen van opleidingen, solliciteren en werk vinden verschuift als prioriteit naar misschien wel de 2e, de 3e of de 4e plaats. Problemen worden regelmatig steeds erger en vaak komt een klant van de gemeentelijke dienst uiteindelijk terecht in een situatie van multi-problematiek. Zonder professionele hulp komen velen vervolgens niet meer zelf uit deze vicieuze cirkel. Een integrale aanpak, begeleiding en het realiseren van een complete oplossing is dan de enige juiste weg om te bewandelen.

Participatie wet

De schuldhulpverleners die vanuit het Social Domain worden ingezet bij onze opdrachtgevers, acteren als spin in het web binnen het Sociaal Domein. Onze medewerkers hebben oog voor meerdere leefgebieden en richten zich niet alleen op het technisch oplossen van schulden. Verandering in houding en gedrag, het kunnen gaan volgen van opleiding, openstaan voor werkervaring opdoen en het leren van financiële vaardigheden om de eigen financiële huishouding op orde te leren krijgen en te houden, zijn namelijk net zo belangrijk om te regelen in de juiste oplossing voor de klant. Wij werken aan een structurele oplossing i.p.v. een tijdelijke regeling / oplossing.

Samenwerkingsverbanden worden daarom actief aangegaan met overige diensten binnen een Gemeente om de problemen voor eens en voor altijd op te lossen. Onze medewerkers richten zich op een duurzame oplossing en doen wat nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Dit is namelijk de beste aanpak en oplossing voor de klant en zeer zeker ook voor onze opdrachtgevers. Wij handelen vanuit het gedachtegoed van “De Bedoeling”.
De schuldhulpverleners die via het “Social Domain” bij opdrachtgevers worden ingezet denken en handelen ”out off the box” binnen de kaders en de mogelijkheden die er zijn. Zij zetten net die extra stap extra nodig is. Die extra stap kan net het verschil uitmaken voor die burger maar ook voor onze opdrachtgevers. Onze dienstverlening en ons professioneel handelen kan en zal het leven van gezinnen of individuen in positieve zin enorm doen veranderen.

De schuldhulpverleners die bij het “Social Domain” en bij onze opdrachtgevers passen zijn bevlogen, vakspecialisten, out off the box denkers en doeners en werken vooral samen!

Als u als potentiële medewerker via het Social Domain zich hierin herkent, dan bent u als nieuwe collega bij ons aan het goede adres. Neem contact met ons op zodat we nader kunnen afstemmen.

Als u als opdrachtgever de meerwaarde van onze medewerkers en onze normen en waarden onderschrijft, dan zijn wij voor elkaar voorbestemd. Neem contact met ons op zodat wij tot een samenwerking kunnen komen.

Contact

Vestigingen
Berlaarstraat 273
1066 PM Amsterdam
020 68 60 223

Bezoekadres
Notweg 38
1068 PM Amsterdam
020 66 78 000

E-mailadressen
info@socialdomain.nl
sollicitatie@socialdomain.nl